bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 30.01.2020 14:57, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: W pliku (SIWZ) W dniu 04.02.2020. poprawiono: Rozdział XIII, Było: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Poprawiono na: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Rozdział XV Było: 2. Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2020 r. o godz. 09:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego w sposób podany w ust. 1 3. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., al.Zwycięstwa 19, dnia 28.02.2020 r. o godz. 09:30. Poprawiono na: 2. Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2020 r. o godz. 10:15. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego w sposób podany w ust. 1 3. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., al.Zwycięstwa 19, dnia 07.02.2020 r. o godz. 10:30.

Przetarg na dostawę worków na odpady do ZGK w Chodcu.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Przetarg na dostawę worków na odpady do ZGK w Chodczu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ) -> plik do pobrania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2-7

Opublikował: Grzegorz Grabowski
Publikacja dnia: 30.01.2020 14:57
Publikacja ostatniej zmiany: 30.01.2020 14:57
Dokument oglądany razy: 569
Podlega Ustawie